این دامنه به فروش میرسد

724SMS.IR


این دامنه به بالاترین رقم پیشنهادی به فروش میرسد.

لطفا رقم پیشنهادی خود را به تلگرام 09157213565 ارسال نمایید.


همچنین مشتریان پیامک که قبلا از این سامانه استفاده میکردند از این پس با دامنه s1.smsg.ir وارد شوند.
شماره های تماس جدید در همان آدرس درج شده است. لطفا با شماره فوق تماس نگیرید.