توجه : این دامنه بزودی بسته میشود. جهت ورود به پنل پیامک از این پس از طریق آدرس زیر اقدام کنید
https://s1.smsg.ir
همچنین از این پس با شماره های 05138464096 , 05138417422 آقای هنرور در تماس باشید